menu
Word Lid
In 2021 meer dan 7 miljard euro transfers voorspeld

De welvaartsoverdrachten van Vlaanderen naar Wallonië gaan in absolute bedragen nog steeds verder de hoogte in en overschrijden weldra het gigantische bedrag van 7 miljard euro per jaar. Dat blijkt uit het antwoord van minister-president Jan Jambon (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens, waarbij deze laatste peilde naar de stand van zaken inzake de monitoring en evolutie van de transfers.

In 2017 maakte het departement Economie van de KU Leuven op vraag van de Vlaamse Regering een studie over de financiële transfers tussen de verschillende gewesten. Eind vorig jaar werd ter zake een tweede actualisering daarvan doorgevoerd. Fractieleider van het Vlaams Belang Chris Janssens vroeg de resultaten ervan op bij minister-president Jambon (N-VA).

Uit deze tweede actualisatie blijkt dat de transfers in absolute bedragen nog altijd verder oplopen. Volgens de studie bedroegen zij in 2019 vanuit het Vlaamse Gewest niet minder dan 6,864 miljard euro, namen die in 2020 verder toe tot 6,920 miljard euro en zullen die volgens de prognose in 2021 verder oplopen tot 7,076 miljard en in 2022 tot 7,245 miljard. Daarmee wordt weldra vlotjes de kaap van 7 miljard euro overschreden. Op die manier verhuisde er in 2020 per Vlaming niet minder dan 1.076 euro naar het zuiden van het land.

Bijzonder verontrustend is de belangrijke stijging van de transfers in de sociale zekerheid waarbij ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds meer Wallonië moet financieren. De Waalse regio slaagt er maar niet in orde op zaken te stellen. Dit gaat duidelijk ten koste van Vlaamse welvaart.

“De transfers zitten al te lang in de diepvriezer: het is de hoogste tijd dat die terug op de politieke agenda worden gezet”

Voor Chris Janssens moet dit thema dan ook opnieuw op de politieke agenda worden gezet. “De discussies over de staatshervorming hebben jaren in de diepvries gezeten”, aldus Janssens. “Het is hoog tijd om dit thema opnieuw onder de loep te nemen en dat er maatregelen komen om die stromen af te bouwen. Er bestaan in Vlaanderen grote noden, denk maar aan de lange wachtlijsten voor mensen met een handicap of de sociale huisvesting. En door de coronacrisis is nu ook Vlaanderen in slechte financiële papieren beland met een geschat begrotingstekort voor 2021 van maar liefst 4,1 miljard euro.”

Alarmerend is ook dat de trend van financiële stromen in procent van het bbp uitgedrukt – die tot circa 2019 in licht dalende lijn leek te evolueren – volgens de jongste prognose de neiging vertoont om zich te stabiliseren. Voor wat het Waals Gewest betreft wordt de trend zelfs omgebogen en stijgen opnieuw de financiële stromen naar dat Gewest uitgedrukt in bbp, voornamelijk ten koste van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. “Ik ben het dus niet eens met de nogal misleidende conclusie van minister-president Jambon dat de geldstromen richting Wallonië verder zouden afnemen”, besluit Janssens. “De cijfers die hij zelf geeft, spreken dat tegen. Andere transferonderzoeken die – in tegenstelling tot deze studie van de Vlaamse regering – ook de interestlasten op de staatsschuld in rekening brengen – ramen het transferbedrag overigens nog een pak hoger. Wallonië slaagt er kennelijk maar niet in om financieel-economisch orde op zaken te stellen en dat moet veranderen. Tijd dus voor een grondig andere aanpak op dat vlak.”

Vlaams Belang-fractieleider in de Kamer Barbara Pas zal hierover dan ook de federale ministers Annelies Verlinden (CD&V) en David Clarinval (MR) van Institutionele hervormingen ondervragen. “De afbouw van die transfers moet prominent geagendeerd worden”, luidt het.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF